Marijke Jansz van der Zee

Ze werd geboren op 12 april 1793 in Heeg en overleed op 12 september 1847 in Leeuwarden. Niet in haar woonplaats Harlingen, wat mij verbaasde. Zo kwam ik haar op het spoor, Marijke Jansz van der Zee, dochter van Tjebbe Jansz van der Zee en Jetske Rommerts. Overgrootouders van mijn overgrootvader Meindert van der Zee. Had ze geen misdrijf begaan, had ik alleen haar doop-en overlijdensgegevens maar geweten.
Maar doordat ze in de fout ging werd ze veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf in De Blokhuispoort in Leeuwarden. Ingeschreven in een #rolboek las ik dat dat gebeurde op 4 september 1847, voor een misdrijf begaan in de nacht van 8 op 9 augustus in datzelfde jaar. 8 dagen en nachten zat ze dus in de cel toen ze overleed. Oorzaak van overlijden wordt niet vermeld, maar ze is veroordeeld op grond van artikel 401 #gauwdieverij, nl. :”Uit ene koe loopende in het land van Johannes Sikkes Bleeker, landbouwer te Harlingen, arglistelijk eenige melk heeft buitgemaakt met het kennelijk doel, om die zich toe te eigenen”. Ik denk nu, wetende dat Friesland dat jaar geteisterd werd door allerhande plagen: deze arme vrouw was ondervoed en heeft daarom haar gevangenisstraf niet overleefd.

Bericht vanuit cel B019 in De Blokhuispoort in Leeuwarden

image

Terwijl buiten de straaljagers arriveren voor de Luchtmachtdagen, ga ik aan mijn tweede viertal dagen in de cel beginnen. Om te vertellen, te verbinden en over boeken te praten. Op de plek waar volgend jaar de bibliotheek waarschijnlijk gehuisvest zal zijn.
Mijn verhaal gaat in de meeste gevallen over Marijke Jansz van der Zee die hier op 12 september 1847 ’s morgens om elf uur het leven liet. Ze zat toen net een week achter de tralies. Meer over deze zus van de grootvader van mijn overgrootvader vindt je verderop op deze pagina. Wat ze op haar kerfstok had ? Dat verhaal is te triest voor woorden !